Garantie voor hoogwaardige kwaliteit

Certificering van onze processen

Keizers Metaal heeft recentelijk aanzienlijke groei doorgemaakt. Om deze groei te ondersteunen en tegelijkertijd de kwaliteit en beheersbaarheid van onze processen te waarborgen, hebben we verschillende stappen genomen.

We worden door onze klanten zeer gewaardeerd om onze flexibiliteit, maar processen moeten ook beheersbaar zijn én blijven met een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Daarom hechten we veel waarde aan de certificering en toetsing van onze processen.

We zijn trots op het feit dat we in het bezit zijn van het NEN-EN 1090-1 en NEN-EN 1090-2 certificaat, dat van toepassing is op dragende stalen en aluminium constructiewerken. Daarnaast zijn we ook in het bezit van het NEN-EN 10204-herwaarmerkcertificaat. Als TÜV-gecertificeerd bedrijf zijn we bevoegd om basismateriaal over te stempelen.

Bovendien zijn we gecertificeerd volgens de ISO 3834-2 norm, een internationaal erkend kwaliteitsborgingssysteem voor laswerkzaamheden. Dit is de meest uitgebreide en hoogste klasse van certificering, waarbij eisen worden gesteld aan alle facetten van het lasproces.

TÜV Nederland

EN 1090-1

Algmeen

Keizers Metaal is in het bezit van het NEN-EN 1090-1 certificaat. Keizers Metaal is gecertificeerd voor constructieve aluminium constructies tot en met uitvoeringsklasse EXC2 en constructieve staalconstructies tot en met uitvoeringsklasse EXC3. De executieklassen zijn bedoeld om de mate van controle en beheersing aan te duiden, waarbij de mate van controle oploopt van klasse EXC1 voor niet belaste constructies tot klasse EXC4 voor zwaar belaste constructies. Keizers Metaal voert controles uit op snijden, boren, lassen en conserveren om de totale controle op het product te waarborgen en de juiste kwaliteit te leveren.

EN 1090-2

Snijprocessen

Keizers Metaal is in het bezit van het NEN-EN 1090-2 certificaat. NEN-EN 1090-2 is een Europese norm die technische eisen omschrijft voor onderdelen en eindproducten van staal- en aluminium constructies. Keizers Metaal is gecertificeerd volgens deze norm en voldoet aan de gestelde eisen voor halffabricaten van en voor staal- en aluminium constructies tot en met uitvoeringsklasse EXC4.

EN 10204:2004

Herwaarmerken

Keizers Metaal is bevoegd tot het herwaarmerken van materialen, oftewel verhoogde materiaalidentificatie. Op aanvraag verstrekt onze kwaliteitsafdeling een keuringsdocument en herwaarmerkverklaring bij uw gesneden product(en). Het herwaarmerken vindt plaats conform NEN-EN 10204:2004 binnen Keizers Metaal zelf. De markering is na overstempelen terug te vinden in ieder product en in rapport. Door herwaarmerken is volledige traceerbaarheid mogelijk naar de materiaalsamenstelling waaruit uw product is vervaardigd. Dit biedt de klant de garantie dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen en normen.

ISO 3834-2:2021

Lascertificaat

Keizers Metaal is gecertificeerd volgens de hoogste klasse van de internationaal erkende kwaliteitsborging voor laswerkzaamheden, de NEN-EN 3834-2:2021. Dit betekent dat alle aspecten van het lasproces nauwkeurig volgens kwaliteitsprocedures worden uitgevoerd, van orderacceptatie tot product afname. De certificering toont aan alle kwaliteitseisen op het gebied van laswerkzaamheden waarborgt en daarmee de meest geschikte leverancier van gekwalificeerde laswerkzaamheden is. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Keizers Metaal en dit certificeringssysteem onderstreept ons streven naar kwaliteit in alle aspecten van het lasproces.