Aluminium

EN-AW-1050 (Al 99,5)

Ongelegeerd aluminium. Het materiaal is niet thermisch hardbaar. Verhoging van de sterkte is alleen mogelijk door kouddeformatie (versteviging, conditie Hxx), hetgeen gepaard gaat met een afname van de rek en dus van de vervormbaarheid, waarbij de conditie H2x iets betere vervormingseigenschappen heeft dan de conditie H1x. De corrosieweerstand is onder normale omstandigheden uitstekend en kan eventueel nog verbeterd worden door producten technisch te anodiseren. In zachtgegloeide toestand (O) is dit materiaal uitstekend te vervormen (buigen, dieptrekken en dergelijke). Bij het lassen van deze kwaliteiten in koudverstevigde toestand moet in de warmtebeïnvloede zone rekening gehouden worden met een daling van de sterkte naar het niveau van de zachtgegloeide toestand.

Toepassingen: zijn onder andere opslagtanks, warmtewisselaars, verpakkingen en reflectoren.

Lasbaarheid: goed, rekening houden met dalende sterkte van de conditie Hxx
Lastoevoegmaterialen: een overzicht van de lastoevoegmaterialen voor deze kwaliteit staat in tabel 6 op pagina 490

Warmtebehandelingen
Warmvervormen: 550 – 330 °C
Zachtgloeien: 320 – 350 °C

Leveringstoestand: tot 6 mm dik H14/H24 (F11/G11)
Leveringstoestand: vanaf 8 mm H111
Chemische samenstelling: volgens EN 573-3
Mechanische eigenschappen: volgens EN 485-2
Toleranties koudgewalst: volgens EN 485-4
Toleranties warmgewalst: volgens EN 485-3

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

EN-AW-5754 (Almg3)

Aluminium-magnesium legeringen zijn, evenals ongelegeerd aluminium niet thermisch hardbaar. Ten opzichte van zacht ongelegeerd aluminium is de sterkte van deze kwaliteit hoger door mengkristalharding. Verdere verhoging van de sterkte is alleen mogelijk door kouddeformatie (versteviging, conditie Hxx), hetgeen gepaard gaat met een afname van de rek en dus van de vervormbaarheid, waarbij de conditie H2x iets betere vervormingseigenschappen heeft dan de conditie H1x. Het materiaal kan na een thermische behandeling (lassen) of na langdurig gebruik op een temperatuur boven 65°C gevoelig worden voor interkristallijne corrosie. Onder normale atmosferische omstandigheden en ook in wat agressievere omgevingen zoals maritieme milieus heeft de kwaliteit EN AW-5754 een uitstekende weerstand tegen corrosie, die nog verbeterd kan worden door anodiseren. Bij het lassen van EN AW-5754 in de verstevigde condities zoals bijvoorbeeld H12 en H22 moet in de warmtebeïnvloede zone rekening gehouden worden met een daling van de sterkte naar het niveau van de zachtgegloeide toestand.

Toepassingen: de legering 5754 wordt onder andere toegepast in de jachtenbouw, apparatenbouw (opslagtanks, drukvaten), de bouw (gevelbekledingen, draagconstructies) en de voedingsmiddelenindustrie.
Lasbaarheid: goed, rekening houden met daling sterkte van de conditie Hxx

Warmtebehandelingen
warmvervormen: 450 – 500 °C
zachtgloeien: 360 – 380 °C
Aluminium EN AW-5754 O/H111

Platen
– Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.
– Technische leveringsvoorwaarden volgens EN 485-1

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.
Chemische samenstelling: volgens EN 573-3
Mechanische eigenschappen: volgens EN 485-2
Toleranties koudgewalst: volgens EN 485-4
Toleranties warmgewalst: volgens EN 485-3

EN-AW-6082 (AlmgSi1)

Dit is een precipitatie hardbare legering, die veelvuldig wordt toegepast in die producten waarin de combinatie sterkte/gewicht/corrosieweerstand van belang is. In de meeste gevallen wordt het materiaal in geharde toestand geleverd, dat wil zeggen het materiaal is door de fabrikant oplosgegloeid, afgeschrikt en (warm) uitgehard (volveredeld). In de warmuitgeharde conditie (T6) heeft deze legering een 0,2% rekgrens die in de orde van grootte van die van S235JR ligt. Onder normale atmosferische omstandigheden en ook in wat agressievere omgevingen zoals maritieme milieus heeft de kwaliteit EN AW-6082 een goede weerstand tegen corrosie, die nog verbeterd kan worden door anodiseren. Bij het lassen dient rekening gehouden te worden met een daling van de sterkte in de warmtebeïnvloede zone en de gevoeligheid voor warmscheuren. Door een geschikte warmtebehandeling (oplosgloeien en uitharden) is de sterkte van de warmtebeïnvloede zone weer op het oorspronkelijke niveau te brengen. De lasnaad daarentegen zal in principe altijd een lagere sterkte hebben dan het basismateriaal. Door de warmscheurgevoeligheid zal in het algemeen met een geschikt toevoegmateriaal gelast moeten worden.

Toepassingen: transportmiddelen (tanks, trailers), bouw, scheepsbouw (masten), machinebouw.
Lasbaarheid: enigszins gevoelig voor warmscheuren; daling sterkte

Aluminium EN-AW 6082 T6/T651

Chemische samenstelling: volgens EN 573-3
Mechanische eigenschappen: volgens EN 485-2
Toleranties koudgewalst: volgens EN 485-4
Toleranties warmgewalst: volgens EN 485-3

Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204