Voor een goede orderverwerking hanteert Keizers Metaal de volgende aanleverspecificaties. Wanneer de aangeleverde bestanden afwijken van deze specificaties, bestaat de mogelijkheid dat uw producten niet juist worden gemaakt. Heeft u vragen over onze aanleverspecificaties of richtlijnen neem dan gerust contact op met één van onze professionals.

STEP bestanden

 • Bestanden schaal 1:1
 • Eenheden in mm
 • De bestandsnaam mag geen leestekens bevatten
 • STEP­ bestand aanleveren kan zowel als mono en samengesteld bestand
 • STEP­ bestand in constante plaatdikte
 • STEP­ bestanden mogen geen afschuiningen, draad of verzonken gaten bevatten
 • Alle hoeken dienen losgesneden te zijn en niet overlappend

DXF/DWG bestanden

 • Alléén voor plaatwerk
 • Enkele tekening per DXF/DWG­ bestand
 • Tekeningen op schaal 1:1
 • Eenheden in mm
 • De bestandsnaam mag geen leestekens bevatten
 • Kleurinstellingen:
 •    Wit: snijcontour
 •    Blauw: enkele snijcontour
 •    Geel: gravering
 •    Rood: zetlijn
 • Tekeningen mogen geen open contouren bevatten
 • Tekeningen mogen geen ‘splines’ of ‘blocks’ bevatten
 • Tekeningen mogen geen dubbele contourlijnen bevatten
 • Tekeningen mogen geen bematingen, hartlijnen of kaders bevatten
 • Graveringen van tekst omzetten naar lijnen en bogen, niet als tekst

Algemene richtlijnen

 • Bij buislaser producten bestanden aanleveren als STEP bestand, DXF/DWG bestanden kunnen niet worden verwerkt
 • Bij tapgaten boordiameters aanhouden volgens NEN-norm, schroefdraad alleen aangeven op werktekening
 • Bij passingen de gaten kleiner aanleveren in verband met de afwijkingen tijdens het snijproces
 • Bij nabewerkingen (kanten, walsen, lassen, boren, tappen) complete werktekening aanleveren met gelijke benaming als DXF/DWG­bestand
 • Bij gefolieerde producten snijcontouren aanleveren met foliezijde aan de bovenzijde, ter controle op werktekening vermelden
 • Bij traanplaat producten snijcontouren aanleveren met tranenzijde aan de onderzijde, ter controle op werktekening vermelden
 • Bij geslepen producten snijcontouren aanleveren met geslepen zijde aan de bovenzijde, ter controle op werktekening vermelden, slijprichting uitgangsmateriaal is altijd horizontaal
 • Startpunten kunnen worden aangegeven, startpunt aangeven op tekening. Houd er rekening mee dat er ruimte moet zijn om te kunnen insteken

Richtlijnen per bewerking

Afhankelijk van de bewerking hanteren wij de volgende richtlijnen