Weervaststaal

Cor Ten A

De goede weerstand tegen corrosie van de weervaste staalkwaliteiten berust op de vorming van
een goed hechtende vrij passieve en dichte oppervlaktelaag, die het basismateriaal beschermt
tegen aantasting. De vorming van de beschermende laag vindt plaats onder normale
atmosferische omstandigheden. Voorwaarde hierbij is dat de onderdelen afwisselend droog en nat
zijn. Bij constructies moet hiermee rekening worden gehouden. Dode hoeken waarin water kan
blijven staan moeten vermeden worden, omdat onderdelen die niet kunnen drogen nagenoeg even
snel aangetast zullen worden als ongelegeerd staal.
In de groep weervaste staalkwaliteiten is een aantal typen te onderscheiden: een op S235JR geënt
type, S235JOW, het oorspronkelijke CorTen, nu bekend als CorTen A op basis van CrCuP en het
later ontwikkelde type CorTen B. Beide laatstgenoemde kwaliteiten hebben mechanische
eigenschappen overeenkomend met S355. De verwerkbaarheid van de weervaste staalkwaliteiten
(buigen, verspanen en dergelijke) is vergelijkbaar met de overeenkomstige ongelegeerde
constructiestalen. Worden speciale eisen gesteld aan bijvoorbeeld de buigbaarheid, dan moet dit 
bij de bestelling worden opgegeven.

CorTen A
Ten aanzien van de weerstand tegen atmosferische corrosie is CorTen A de nummer één onder
de weervaste staalkwaliteiten. De goede weerstand van CorTen A wordt met name bereikt
door het hoge fosforgehalte.
Toepassingen: kunstwerken, schoorstenen, gevelbekleding, warmtewisselaars
Lasbaarheid: lasbaar met alle gangbare lasmethoden