Warmvast

Het blijkt dat onderdelen of constructies die langere tijd belast worden boven een bepaalde temperatuur zodanig gaan vervormen, dat blijvende schade ontstaat. Een vervorming in de tijd bij een constante, (de rekgrens niet overschrijdende) belasting noemt men kruip. Het is van belang om bij de materiaalkeuze (voor het ontwerpen van constructies of onderdelen die langdurig op hogere temperatuur moeten functioneren) rekening te houden met het optreden van kruip. Hierbij kan bij toepassing van warmvast staal volgens EN 10028-2 gebruik gemaakt worden van de in de norm vermelde kruipgegevens. Er zal rekening gehouden moeten worden met eventuele oxidatie, zeker boven 550 °C, hetgeen tot een vermindering van de materiaaldikte leidt. Daardoor nemen mechanische spanningen en daarmee ook de kruipsnelheid, toe. De onderstaande warmvaste staalkwaliteiten zijn leverbaar in het diktebereik zoals vermeld achter de specifieke kwaliteit.
Leverbaar met certificaat 3.1 volgens EN 10204.

Kwaliteit: volgens EN 10028-2
Toleranties: volgens EN 10029 Klasse A

Kwaliteit Materiaalnummer Leverbare dikte (mm)
P265GH
16Mo3 1.5415 2-80
13CrMo4-5 1.7335 2-80
10CrMo9-10 1.7380 4-120