RVS

Roest Vast Staal (RVS)

RVS-316L (1.4404)

Austenitisch roestvast staal
Kwaliteit: 1.4404 (AISI type 316L)
Ten opzichte van het type AISI 1.4301 is door de toevoeging van molybdeen de weerstand tegen corrosie in met name chloridehoudende milieus verbeterd. Door ten opzichte van het basistype 1.4401 het percentage koolstof te verlagen is deze kwaliteit evenals het type 1.4571 in gelaste toestand niet gevoelig voor interkristallijne, corrosie. Langdurig gebruik boven ca. 450 °C moet echter vermeden worden, omdat in dat soort toepassingen toch nog korrelgrenscarbiden kunnen ontstaan met alle nadelige gevolgen van dien. Het voordeel van het verlagen van het percentage koolstof ten opzichte van het toevoegen van titaan is dat noch de vervormbaarheid, noch de polijstbaarheid nadelig beïnvloed worden. Deze kwaliteit is goed vervormbaar, goed polijstbaar en heeft een goede corrosieweerstand en goede taaiheidseigenschappen. De verspaanbaarheid is matig tot slecht. De kwaliteit 1.4404 wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie, zuivelindustrie maar ook in maritieme omgevingen, zwembaden en architectuur.
Lasbaarheid: lasbaar met alle gangbare lasmethoden

RVS-304L (1.4307)

Austenitisch roestvast staal
Kwaliteit: 1.4306 / 1.4307 (AISI type 304L)
Door, ten opzichte van het basistype 1.4301, het percentage koolstof te verlagen zijn deze kwaliteiten evenals het type 1.4541 in gelaste toestand niet gevoelig voor interkristallijne corrosie. Langdurig gebruik boven ca. 450 °C moet echter vermeden worden, omdat in dat soort toepassingen toch nog korrelgrenscarbiden kunnen ontstaan met alle nadelige gevolgen van dien. Het voordeel van het verlagen van het percentage koolstof ten opzichte van het toevoegen van titaan is dat noch de vervormbaarheid, noch de polijstbaarheid nadelig beïnvloed worden. Deze kwaliteit heeft nagenoeg dezelfde eigenschappen als genoemd bij de kwaliteit 1.4301: goed vervormbaar, goed polijstbaar, goede corrosieweerstand en goede taaiheidseigenschappen bij zeer lage temperaturen. Ook van deze kwaliteit is de verspaanbaarheid matig. Toepassingen zijn onder andere voedingsmiddelen- en zuivelindustrie, architectuur en huishoudelijke apparaten.
Lasbaarheid: lasbaar met alle gangbare lasmethoden

RVS-316 Ti (1.4571)

Austenitisch roestvast staal
Dit type roestvast staal is een met titaan gelegeerd 1.4401 en heeft dus nagenoeg dezelfde eigenschappen. Titaan is toegevoegd om de corrosieweerstand tegen met name interkristallijne corrosie in gelaste toestand te waarborgen. Titaan bindt namelijk de in het staal aanwezige koolstof tot titaancarbiden, waardoor bij verhitting de vorming van chroomcarbiden op de korrelgrenzen voorkomen wordt. Kan ook langdurig toegepast worden in het temperatuurtraject 450 tot 850 °C. Nadelen van de toevoeging van titaan zijn onder andere de verminderde polijstbaarheid en enige teruggang in vervormbaarheid ten opzichte van het type 1.4401. Bij verspanen zullen de titaancarbiden extra beitelslijtage veroorzaken. Het materiaal vindt zijn toepassingen in onder andere de chemische, textiel- en rubberindustrie.
Lasbaarheid: lasbaar met alle gangbare lasmethoden

RVS-304 (1.4301)

Austenitisch roestvast staal
Kwaliteit: 1.4301 ( AISI type 304 )
Door de combinatie van een aantal zeer gunstige eigenschappen wordt dit type roestvast staal op grote schaal toegepast. Tot de gunstige eigenschappen behoren onder andere: Goede vervormbaarheid in gegloeide toestand ten aanzien van buigen, dieptrekken, forceren en dergelijke. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat vervormingen kunnen leiden tot structuurveranderingen, waardoor het materiaal licht magnetisch wordt; Goede polijstbaarheid; Uitstekende weerstand tegen corrosie in tal van oxiderende milieus; Goede taaiheidseigenschappen bij zeer lage temperaturen. Een nadeel van deze kwaliteit is onder andere de matige tot slechte verspaanbaarheid, veroorzaakt door de grote taaiheid, slechte warmtegeleiding en grote mate van versteviging. Afhankelijk van de dikte en het lasproces is de kwaliteit goed lasbaar. Toepassingen zijn: huishoudelijke apparaten, spoelbakken, aanrechtbladen en bestek. Austenitisch roestvast staal wordt ook toegepast in de zuivelindustrie en bij de verwerking en opslag van voedingsmiddelen, bier, wijn en vloeibare stikstof.
Lasbaarheid: lasbaar met alle gangbare lasmethoden

RVS-304 (1.4301) Geslepen K320

Austenitisch roestvast staal 1.4301
Platen, koudgewalst, geslepen korrel 320 (finish 2G)
Eenzijdig geslepen korrel 320, voorzien van laserfolie.